Македонски | EnglishАктуелна Понуда

Базен за деца 3+

Базени и додатна опрема модел: Базен за деца 3+ технички карактеристики: За деца + 3г., 132 * 28 цм, Висина: 21 цм, Капацитет: 204 лит гаранција: 2 години Линк: E-shop...

Базен 366 * 91 цм INTEX

Базени и додатна опрема модел: Базен 366 * 91 цм INTEX технички карактеристики: 366 * 91 цм, со пумпа, Капацитет: 2000 лит. гаранција: 2 години Линк: E-shop...

Базен 305* 76 цм INTEX

Базени и додатна опрема модел: Базен 305* 76 цм INTEX технички карактеристики: 305* 76 цм, со пумпа, Капацитет: 1250 лит. гаранција: 2 години Линк: E-shop...

Базен Масажер INTEX

Базени и додатна опрема модел: Базен Масажер INTEX технички карактеристики: Масажер, за 4 лица, Капацитет: 795 лит, Висина: 71 цм гаранција: 2 години Линк: E-shop...

Базен METAL FRAME INTEX 732 * 132 цм

Базени и додатна опрема модел: Базен METAL FRAME INTEX 732 * 132 цм технички карактеристики: 732 * 132 цм, со метална рамка, Капацитет: 9463 лит. гаранција: 2 години Линк: E-shop...

Базен METAL FRAME INTEX

Базени и додатна опрема модел: Базен METAL FRAME INTEX технички карактеристики: 457 * 91 цм, со метална рамка, Капацитет: 3785 лит. гаранција: 2 години Линк: E-shop...